చందు 22

By | January 6, 2021
telugu stories kathalu novels చందు 22  ఎవరో తలుపులు కొడుతుంటే వెళ్లి తలుపులు తీసి చూసింది ఎదురుగా అమ్మ . ఏంటమ్మా మంచి నిద్ర పాడు చేశావ్ అంటుంటే నీ కోసం ఎవరు వచ్చారో చూడు అంటూ సోఫా లో కూర్చున్న బిందు వైపు చూపించింది అమ్మ . ఒక్కసారిగా నిద్ర ఎగిరిపోయింది గడియారం వైపు చూస్తే 6.30 చూపిస్తుంది ఎప్పుడు వచ్చారు మేడం ఇప్పుడే రెడీ అయ్యి వస్తాను అని మళ్ళీ రూమ్ లోకి దూరింది ప్రీతి . చూడమ్మా బిందు మీ సార్ చెప్పారు అని కాదనలేకపోతున్న ఎప్పుడు ఒంటరిగా పంపలేదు ఇంకా 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *