చందు 21

By | January 3, 2021
telugu stories kathalu novels చందు 21 ప్రీతి పూకు లో నుండి మొడ్డ బయటకు తీస్తుంటే బిరాడా ఊడిన సీసాలోనుండి వచ్చిన్నట్టు పూకు లో నుండి రసాలు కిందకి కారుతున్నాయి . ఓపిక లేనట్టు టాయిలెట్ సీట్ మీద కూర్చుంది ప్రీతి . రేయ్ చందు మీరు వెళ్ళండి నేను ప్రీతి ని తీసుకొని వస్తాను అంది బిందు . సరే అని మొడ్డ కి అంటి ఉన్న ప్రీతి రక్తం తో కూడిన మొడ్దని కడిగేసుకొని అద్దం లో మొహం చూసుకొని జుట్టు సరిచేసుకొని అక్కడ నుండి నేను రాజ్ వెళ్లిపోయము . ప్రీతి పూకు మీద నీళ్లు పోసి కడుగుతూ ఎలా ఉంది ప్రీతి ఫస్ట్ ఎక్పిరియన్స్ అంది 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *