చందు 13

By | December 14, 2020
telugu stories kathalu novels చందు 13 రేయ్ పక్కింటి శ్వేతా కి కూడా రావాలని ఉంది రా కాని వాళ్ళ అమ్మ పంపితే వస్తాను అంది అన్నాడు రామ్ . హో అవునా అంకుల్ అన్ని పూకులు ఐపోయాయా కన్నే పూకు ల మీద పడ్డారు అన్నాను . అదేం లేదు లేరా దానికి కూడా నీతో పొడిపించుకోవలని ఆశ ఉన్నట్టుంది చందు అన్నయ్య వస్తున్నాడా అని అడిగింది అన్నాడు రామ్ . సరే లే అంకుల్ ఇప్పుడు మనతో శ్వేతా గోవా కి రావాలి అంతే కదా వస్తుంది లే అంటి ని నేను ఒప్పిస్తాను లే అన్నాను . అదే టైం కి తలుపులు తీసుకొని లోపలికి వస్తూ ఏంటి ఎవరినో ఒప్పిస్తాను అంటున్నారు అంది శ్వేతా . నీకు నిజంగా నూరేళ్ళు ఇప్పుడే నా కొడుకు నీ గురించి అంటున్నాడు 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *