చందు 10

By | December 6, 2020
telugu stories kathalu novels చందు 10 అవునా అంకుల్ థాంక్స్ అని చెప్పి అవును అంకుల్ మీకు ఇలా ఎవరు అలవాటు చేశారు అన్నాను . ఇంకెవరు మీ నాన్న నే . మేము చిన్నప్పటి నుండి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మీ నాన్న కి అప్పట్లో ఒక లవర్ ఉండేది దాన్ని మీ నాన్న ని కలిపి దెంగేవాన్ని . మీ నాన్న కూడా నన్ను దెంగుతూ ఉండే వాడు అన్నాడు రామ్ . మీరు నిజంగానే బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అంకుల్ నాన్న లవర్ ని నీతో పడుకోపెడితే మీరు మీ పెళ్ళాన్ని నాన్నతో పండేశారు మీరు గ్రేట్ అన్నాను . హహ అవన్నీ కామన్ లేరా అన్నాడు రామ్ అంకుల్ . స్పీడ్ పెంచి దెంగుతూ సునంద అంటి ఎక్కడ అంకుల్ అన్నాను . అది నా ఫ్రెండ్స్ తో గోవా వెళ్ళింది రా అన్నాడు రామ్  

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *