బిడ్డ ప్రేమ 5

By | January 3, 2021
telugu stories kathalu novels బిడ్డ ప్రేమ 5 అపుడే అత్తయ్య జయ లోపలకి వచ్చింది.వీళ్ళ మాటలని వింటు , " ఏం వదిన నీ చెళ్ళల కొడుకు ఓ ప్రసన్లు వెస్తునాడ? హహ " అంటూ పక్కనే వున్న అద్దంలో చూసుకుంటూ, చీర  పైట తీసి జాకెట్ సరిచేసి కుంటుంది.లక్ష్మి: " హహ అవును వదిన.. వీడు పుట్టక ముందు నా చెల్లి ఓ తెగ గుళ్ళు గోపురాలు తిరిగితే వీడు పుట్టాడు. పుట్టాక వీడు మమల్ని ప్రశ్నలతో తింటున్నాడు హహ" జయ: " ఏరా వెదవ .ఇపుడు ఏంట్రా మీ అక్క

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *