బిడ్డ ప్రేమ 49

By | June 4, 2021
telugu sex stories బిడ్డ ప్రేమ 49 ( లక్ష్మి కాస్త soft ... కానీ భాగ్యం అల కాదు బాగా fast and Hard ) చిన్న పిల్లాడి మోడ్డ మీద బ్రహ్మాస్త్రం వదిలినట్లు,  పాపం ఆ పిచ్చుక మీద రాకాసి ఏనుగు ఊగుతుంటే తట్టుకోలేక అమ్మని చూస్తూ అవేసా పడుతున్నాడు హరి. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ఇక్కడ కిరణ్ ఫోన్ మోగుతున్న తియ్యక పోయేసరికి లక్ష్మికి బాగా ఆకలి వేసి, బయటకి వెళ్లి తిందం పదరా " అంది.   అదే టైం కి తన భర్త స్నేహితుడు గోపాలం,  హాస్పటల్ కి వచ్చాడు... చూద్దాం అని... అమ్మ ఆకలి గురుంచి కిరణ్ చెప్పగా...

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *