బిడ్డ ప్రేమ 41

By | April 17, 2021
telugu sex stories బిడ్డ ప్రేమ 41 ఎలాగో మన ఇంటి పిల్లలేగా అని గడి పెట్టకుండా , లోపలకి వెళ్లి, అద్దంలో మొకం చూసింది. ఏడ్చి ఏడ్చి అమ్మ మొకం ఎవరో చెంపల మీద కొట్టి కొట్టి ఎర్రగా అయినట్టు, కళ్ళు రాత్రంతా వేయించుకొని వున దానిలా వున్నాయి.. తన కొడుకు, తను  ఈ నాలుగు రోజుల్లో ఎంత దగ్గర అయ్యమో ఒక మెరుపుగా గుర్తుకు వచ్చి నవ్వుకుంది. ( కొన్నిసార్లు బాధల్లో కూడా ఆనందాలు గుర్తుకు రావడం కూడా ఆరోగ్యానికి మంచిది . ) Water tap విప్పి, నీలని మొకం మీద

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *