బిడ్డ ప్రేమ 37

By | March 28, 2021
telugu sex stories బిడ్డ ప్రేమ 37 అమ్మ అల అనేసరికి నిజంగానే అమ్మ తన గుద్దలు గట్టిగ కొడుతుందా? గుద్దలో నాలికతో నాకుతుందా? అనే ఊహకీ కిరణ్ చెడ్డి తడిచింది. వెనక చీర మీద వున్న తన రెండు చేతులు అమ్మ పిర్రలని గట్టిగ పట్టుకొని, ఒకేసారి రెండు పిర్రల మీద ఫట్ ఫట్ మని చరిచాడు. దానికి లక్ష్మి: " అహ్ అబ్బా ... " అంటూ మూలుగుతు, కొడుకు పెదవి మీద వున్న పళ్ళతో కొరికింది . ఆ కొరుకుడికి కొడుకు పై పెదవి కాస్త చిట్లి చిన్నగా ఒక బొట్టు రక్తం వచ్చింది. అమ్మ మీద కసిలో కొడుకుకి , ఆ విషయం తెలియడం లేదు. కానీ లక్ష్మికి కూడా వెనక తన పిర్రలు కొడుకు చేతిలో నలగడం బాగా నచ్చి , పెదవులతో కొడుకు రక్తం పీలుస్తూ,  రెండు పెదాలతో బిడ్డ లేత పెదవులు పట్టి అందుకొని, నోట్లోకి తీసుకుంది.

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *