బిడ్డ ప్రేమ 30

By | March 4, 2021
telugu sex stories బిడ్డ ప్రేమ 30 ఇక తప్పదు , తన కోరిక మయం అయ్యేలోపు కొడుకుతో ఆ పోటు రుచి చూడాలి.  అందులో తన మొగుడు , అత్త గుడిki వెళ్లి వచ్చే లోపు ఏలైన ఒకసారైనా జరగాలి బిడ్డతో అనుకొని, " కన్నయ్య ఇప్పుడు అమ్మ చెప్తుంది, చూసి సరిగ్గా అలానే చేయాలి సరేనా " అంటూ రెండు తొడలు విడదీసి  పెటింది పుస్తకంలా. కిరణ్ అమ్మ మొకం చూస్తూ పెదవి మీద కిస్ పెట్టీ అలానే అమ్మ నువ్వు ఎలా చెప్తే అలానే చేస్తా " అంటూ బుగ్గ కొరికాడు. లక్ష్మీ:  అహ్ అగు వెధవ హహ " అంటూ కొడుకు పిర్ర మీద ఒకటి వేసి నిమురుతూ, " గుద్ద పైకి లేపార గాడిద " అంది. కిరణ్ అమ్మ నడుము మీద వున్న తన నడుము పైకి ఎత్తాడు. లక్ష్మీ కొడుకు పైకి ఎత్తగానే, కొడుకు మోడ్డ పట్టుకొని నొక్కి, అబ్బ చిలకడ దుంపల బాగా పెరిగిందిరా గాడిద హహ " అంటూ నలిపి, తన పుకూ రెమ్మల మీద రుద్దుకుంటూ అంది.

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *