బిడ్డ ప్రేమ 3

By | December 29, 2020
telugu sex stories బిడ్డ ప్రేమ 3 ఎంద్కో ఆ టైంలో మొగుడు వుంటే బాగుణ్ణు అనిపించింది అమ్మకి. తెలియకుండానే తన పువ్వు మీద ఒక చేయి వెళ్ళింది. తెలియకుండానే నొక్కి వదిలేసి నవుకుంది.మెల్లగా స్నానం ముగించి, టవల్ చుట్టుకొని బయట పడింది లక్ష్మి.Towel లో వస్తున్న కొడలని చూస్తూ అత్తయ్య[b]అత్త - ఏమే [/b]ముదరస్టపుదాన ఎంటే ఆ వాలకం " అంటూ పెద్దవాళ్ళు కదా అందులో పల్లెటూరు తిట్టు ఒకటి తిట్టింది యేజమయిసిగా.అమ్మ: " ఆబ్బహా నోరు ముయ్యవే , ఎప్పుడు

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *