బిడ్డ ప్రేమ 28

By | February 27, 2021
telugu sex stories బిడ్డ ప్రేమ 28 అలా అల రెండు మూడు రోజులు ఇంటి పనులతో,  కాస్త బిజీ అయ్యారు తల్లులు కొడుకులు మాత్రం అమ్మతో ఎదో చేయాలి కోరికలు నెరవేర్చే పనిలో పడ్డారు. ఆ మరుసటి రోజు ,  లక్ష్మి ఉదయం లేచి ఎప్పటిలానే అత్తయ్యకి  'టీ'  ఇచి స్నానం చేసి  ,  మడి కట్టుకొని తులసి మొక్కకు పూజలు చేస్తుంది. రాత్రి అమ్మనీ కలలో దెంగినట్టు ఊహల్లో తేలిపోతూ లేచిన, కిరణ్ మొద్దు నిద్రలో లేచి పెరట్లోకి వచ్చాడు. అందమైన తన మమ్మీనీ చూసాడు మడి కట్టుకుని చీర కట్టు బాగుంది. pooja chese  ఆంటీలు కడతారు కధ అల చీర కుచ్చిల్ల మమల్గా కాకుండా గొచిలా మద్యలో తీసి వెనక వీపుకి  తోసి, అందంగా వుంది లక్ష్మి. స్నానం చేసింది అన్న నిర్వచంగా జుట్టు పాయలుగా తడి తడిగా మెరుస్తునాయి. నుదిటి కుంకుమతో పాటు దేవుని బొట్టు ముక్కుకి మొన్నే చేయించుకున్న పుడక

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *