బిడ్డ ప్రేమ 26

By | February 23, 2021
telugu sex stories బిడ్డ ప్రేమ 26 Kitchn లో వున్న అమ్మ లక్ష్మి, భాగ్యం కొడుకు హరి ఉన్నారు. హరి పెద్దమ్మ నడుము చుట్టేసి, వాటేసుకొని ఉన్నాడు లక్ష్మి కేవలం నైటీ తప్ప లోపల ఎం వేసుకోలేదు. హరి ఒక చెయ్ చనువుగా పెదమ్మ నడుము మీద నుండి కుడి పిర్ర మీద వేశాడు. అసలే లోపల ఎం లేకపోవడం తో , కుడి పిర్ర చేతికి జున్ను ముక్కల మెత్తగా తగిలింది. మెత్తగా ఒత్తి పట్టుకొని, హరి: " పెద్దమ్మ పెద్దమ్మ ఆకలేస్తుంది " అన్నాడు. లక్ష్మీ: " అయ్యో బంగారు అడగాలి కదరా .. బిడ్డ ఎప్పుడు

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *