బిడ్డ ప్రేమ 22

By | February 13, 2021
telugu sex stories బిడ్డ ప్రేమ 22 అమ్మ ఎం అల తోసిందొ అర్దం కాక , సరేలే అనుకుంటూ అమ్మ పుకూ మీద అత్తులనీ పళ్ళతో కొరుకుతూ నాకుతున్నాడు. లక్ష్మీ కళ్ళు మూతలు పడుతున్నాయి సీలింగ్ ఫ్యాన్ వైపు చూస్తూ, అహ్ ahhh uf orey orey ahhhhhhh " అంటూ అరుస్తుంది. కిరణ్ ఇక మాట్లాడకుండా తల్లి గుబురునీ పళ్ళతో లాగుతూ,  నిలువ బధల మీద ముద్దు పెట్టాడు. లక్ష్మీ : ahh abbha kannaya andhi. కిరణ అమ్మ పుకూ రెమ్మల మీద,  పై నుండి కిందకు నాలికతో రాస్తూ

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *