బిడ్డ ప్రేమ 21

By | February 9, 2021
telugu stories kathalu novels బిడ్డ ప్రేమ 21 కిరణ్ : " మారి ఎం antaree అమ్మ దాని ఇంక ... కుత్త కాకుండా ."[/b] లక్ష్మీ: "  హహ హ్మ్మ్ చెప్తా చెప్తా " అంటూ కొడుకు పెదవి చీకి , లేచి అటు పక్కుకు దొర్లి పడుకుంది.అమ్మ అల పడగానే కిరణ్ లేచి అమ్మ మీద పడుకున్నాడు.ఇప్పుడు అమ్మ కింద కొడుకు పైనఅమ్మ నవ్వుతూ , దాని పేరు కావాలా కన్నయ్య antu కొడుకు పిర్రలు రెండు పట్టుకొని పిస్కుతూ అందికిరణ్ ; " అమ్మ కావాలి అమ్మ చెప్పావ, పేరు ఏంటో

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *