బిడ్డ ప్రేమ 20

By | February 6, 2021
telugu sex stories బిడ్డ ప్రేమ 20 లక్ష్మి: " హహ చీ సిగ్గు లేని వెధవ .. అమ్మతో మోడ్డ చీకించుకుంటావా ..హహ... పాడు పిల్లాడా " అంటూ కావాలనే అడిగిందఅమ్మ మెల్లగా free అయింది...మోడ్డ అంది, అంటే కాస్త కొడుకుతో సనిహితం పెరిగింది పడక మీద..))కిరణ్: " అమ్మ , నేను చెప్పెలేదే .. నువ్వే నీ నోట్లో పెట్టుకున్నవ్ కద అమ్మ " అంటూ ఊగుతున్న మోడ్డ ఊపుతూ అమ్మని అన్నాడు.లక్ష్మీ: " ఓహ్ అయితే నాదే తప్పా " అంటూ ఊగుతున్న మోడ్డ చూసింది.కిరణ్ : " అమ్మ ఇది తప్ప అమ్మ .... మనం తల్లి కొడుకులమేగా ...ఇలా చేసుకోవచ్చుగా 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *