బిడ్డ ప్రేమ 14

By | January 25, 2021
telugu stories kathalu novels బిడ్డ ప్రేమ 14 లక్ష్మి తొడలు వణకు ఒక్కసారిగా jerk ఇచ్చింది. ఆ jerk నోట్లో ములుగులా మారి,లక్ష్మి: " అహహ పాడు పిల్లాడా ...ఉఫ్ఫ్ అంటూ అరిచింది.అమ్మ నోరు అల అరిచి పెట్టగానే కిరణ్ అమ్మ నోరు చూస్తూ," ఏమయింది అమ్మ " అంటూ తల్లి మొకం లో చూస్తూ వుంటేలక్ష్మి మత్తులో , సుఖ అవస్థలో వున్నది కాస్త కళ్ళు తెరిచి కొడుకు మొకం చూస్తూ," అహ్ అయ్యబాబోయ్ అహ్ బుజ్జి " అంటు అదే నోరు తెచ్చి కొడుకు చిట్టి నోట్లో

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *