బిడ్డ ప్రేమ 11

By | January 18, 2021
telugu stories kathalu novels బిడ్డ ప్రేమ 11 ఓహ్ అంటే నీకు ఎక్కువగా పని ఎవరు చెప్తే వాలని రంకు మొగుళ్ళు అంటారా?????? " అంటూ సాగదీస్తూ చెప్పాడు.దానికి అమ్మ: " చీ పాడు...... ఊర్లో అందరినీ నా రంకు మోగుల్లని చేయకుర గాడిద ....హహ .... అమ్మ ఎవరిని ఇష్ట పడుతుందో వాలే అవుతారు.... హహ " అంటూ నవింది.కిరణ్: " ఓహ్ అంటే అమ్మ నేను అంటే కూడా నీకు ఇష్టమేనా " అన్నాడు.లక్ష్మీ : " అల అంటావ్ ఏంట్రా కన్న...నువ్వు నా ప్రాణం "అంది.కిరణ్ : " అయితే నేను నీ రంకు మొగుడునా... అమ్మ

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *