బిడ్డ ప్రేమ 1

By | December 25, 2020
telugu stories kathalu novels బిడ్డ ప్రేమ 1 నా పేరు కిరణ్మీకు ఎక్కడ జరగని ఒక నిజమైన కథ చెప్పాలని అనుకుంటున్న.ఈ కథ చదివాక చీ అనకండి ఎందుకంటే సొంత కుటుంబంలో అడవాలతో శృంగారం చేస్తే, కొందరు చీ అనే అంటారు. కానీ రాను రాను మన ఈ ప్రపంచం కూడా మారుతూనే వస్తుంది. Foreign countries లో ఏకంగా అమ్మనే దెంగుతు గడుపుతున్నారు.మెల్లగా మన ఇండియాలో కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి.కానీ బయట పడడం

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *