అన్నయ్య వద్దు ఇది తప్పు 111

By | February 1, 2021
telugu stories kathalu novels అన్నయ్య వద్దు ఇది తప్పు 111 "ఒరేయ్ బడవ, ఇందాకే ఎవరూ లేరనుకున్నా, ఎం చేస్తున్నావు నువ్వు ఇక్కడ? గీత క్క ఎక్కడ రా?", అంటూ వాడి ముక్కు మూతికి అంటుకున్న ఐస్ క్రీం చూసి, "ఓరి పిల్లోడా, ఐస్ క్రీం అంతా నువ్వే తినేశావా ఏంటి, గీత క్క కోసం ఏమైనా పెట్టావా లేదా?", అని నాయనమ్మ చిన్నాగాడిని సూటి ప్రశ్నలేసి చంపేస్తుంటే, వొంటి పై నూలుపోగు లేకుండ, రూంలోకి దూరిన గీత , వెంటనే తన లంగా జాకెట్టు వేసేసుకుని, హయ్యాయో వోణి అక్కడే ఉంది

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *