అన్నయ్య వద్దు ఇది తప్పు 107

By | January 26, 2021
telugu stories kathalu novels అన్నయ్య వద్దు ఇది తప్పు 107 ఇక హాల్లో నుండి కుర్రోళ్ళు, "ఒరేయ్ వచ్చి మాతో స్నానం చేయండి, ఆంటీ మీరుకూడా రావాలి", అంటూ ఇద్దరిని బాత్రూమ్కి పట్టుకెళ్ళాడు. ఇక ఏడుగురు మగాళ్లు ఒక్క ఆడది రమణి కలిసి బాత్రూం లో షవర్ కింద స్నానం చేసుకున్నారు. రమణి వొంటిని శుబ్రంగా కడుగుతూ, ఎక్కడబడితే అక్కడ నాకుతూ, చీకుతూ.... లెగిసిన మడ్డలు ఎక్కడబడితే అక్కడ గుచ్చుతూ... రమణికి మడ్డలు కరువు లేకుండా.... ఎగబడి ఎగబడి సుఖపెట్టారు రమణిని.షావర్లో రమణి కాల్లు లేపి పట్టుకుని

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *