అన్నయ్య వద్దు ఇది తప్పు 104

By | January 19, 2021
telugu stories kathalu novels అన్నయ్య వద్దు ఇది తప్పు 104 పెరట్లోకి వెళ్లిన గీత , నాలుగు అడుగులుండే పిట్టగోడకి అటు వైపున్న చిన్నాని చూసి, "ఎరా చిన్నా, ఎం చేస్తున్నావు", అని అడిగింది. గీత క్క అంటే చాలు సొల్లు కార్చుకుంటాడు చిన్నా. మరి అంత అందంగా ఉండే గీత అంటే ఎవరు కార్చుకోరు. ఇద్దరికి ఒక్క సంవత్సరమే తేడా అయినా కుడా, మాములుగా మన వీధులలో ఉండే అమ్మాయిలు అబ్బాయిలలాగానే చిన్నప్పటి అలవాటు మేరకు అక్క-అక్క అని పిలవడం అలవాటు అయింది

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *