అన్నయ్య వద్దు ఇది తప్పు 103

By | January 16, 2021
telugu stories kathalu novels అన్నయ్య వద్దు ఇది తప్పు 103 నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నేను కాలేజి కు రెడీ అయ్యను, మా అమ్మ అప్పటికే బాగా రెడి అయ్యి ఉంది, నేను మా అమ్మ వంక చూసి, ఏంటమ్మా ఇలా రెడి అయ్యావు అన్నా. మా అమ్మ నా వంక చూసి, అదేరా మీ ప్రిన్సిపాల్ ఇంకా లెక్చరర్లు వస్తున్నారూ కదా, వాళ్ళ ముందు కొంచెం బాగా కనిపించాలి కదా అని అంది. నేను సరే అని చెప్పి తినేసి బయలుదేరుతూ ఉండగా, కాలింగ్ బెల్ సౌండ్ వచ్చింది. నేను అప్పుడే ప్రిన్సిపాల్ గాడు వాళ్ళు వచ్చారే అని వెళ్లి తలుపు తీసాను, అక్కడ శ్రీధర్ గాడు నిలబడి

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *