అమ్మాయి ప్రేమ పరిణయం 49

By | March 24, 2020
telugu stories kathalu novels అమ్మాయి ప్రేమ పరిణయం 49 అతను వెళ్ళగానే కోపంగా తన వైపే చూస్తున్న యశ్వంత్ వైపు చూసి "హాయి" అంది బెరుకుగా అతను వాచ్ చూసుకుంటూ "నా వాచ్ పని చెయ్యట్లేదనుకుంట ఇప్పుడు వన్ చూపించాల్సింది టూ చూపిస్తోంది" అన్నాడు వెటకారంగా. "ఓ అంటే ఇతను వన్ కల్లా ఇక్కడ ఉండమని చెప్పాడా. హ్మ్మ్" అనుకొని "సారీ సర్ ట్రాఫిక్ వల్ల లేట్ అయ్యింది" అంది మొహమాటంగా నవ్వుతూ. "నేను కూడా రోడ్ మీద డ్రైవ్ చేసుకుంటూనే వచ్చాను ఆకాశం లో నుండి ఊడిపడలేదు" అన్నాడు కోపంగా ఆమె ఒక వెర్రి నవ్వు నవ్వి ఊరుకుంది. "క్లైంట్స్ ఏరి ఎవరూ లేరు. వచ్చారా లేదా అసలు" అనుకుంది. అతన్ని అడుగుదామనుకుంది గానీ మళ్ళీ ఏమంటాడో అని భయం వేసి ఊరుకుంది. అతను అక్కడికి వచ్చి గంట అయ్యింది. వచ్చినప్పటి నుండి ముక్త కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు. అతను వచ్చి పావుగంట దాటింది, అరగంట దాటింది కానీ ఇంకా ముక్త రాలేదు. అతనికి వెయిటింగ్ అంటేనే చాలా చిరాకు కానీ ఇప్పుడు తను ఇంత సేపు వెయిట్ చెయ్యాల్సి వస్తోంది అదీ కేవలం ఒక అమ్మాయి కోసం. అసలు తను చెప్పిన టైం కి రాకుండా ఈ ముక్త ఇంతసేపు ఏం చేస్తున్నట్టు. ఛ ఈ అమ్మాయికి కొంచం కూడా టైం సెంస్ లేదు. అసలే అతను ఉన్న పరిస్థితికి అతనికి చాలా కోపంగా ఉంది అలాంటి దానికి ముక్త ఆలశ్యం తోడయ్యి అతన్ని అసహనానికి గురి చేసింది. దాదాపు అతను వచ్చిన గంట సేపటి తరువాత ముక్త అక్కడికి వచ్చింది. ఆమెని చూస్తూనే అప్పటిదాకా అమె మీద అసహనం కోపంగా మారింది. ఆమెని నిలదీద్దామనుకున్నాడు గానీ వెనక హోటల్ స్టాఫ్ ని చూసి కాం అయిపోయాడు. ఆమె రాగానే అతన్ని చూడలేదు. చుట్టుపక్కల పరిసరాలని గమనించడం లో మునిగిపోయింది. అది అతనిలో ఇంకా కోపం పెంచింది. ఎలాగో అతను వెళ్ళేదాకా ఓపిక పట్టాడు. అతను వెళ్లిన మరు నిమిషమే ఆమె మీద బరస్ట్ అయ్యేవాడే కానీ అతను వచ్చిన పని గుర్తొచ్చి ఆగిపోయాడు. టేబుల్ మీద ఉన్న మెనూ కార్డ్ తీసి ఆమె చేతికిస్తూ "ఆర్డర్ చెయ్యి" అన్నాడు ఆమె దాన్ని చేతిలోకి తీసుకొని "మరి క్లైంట్స్" అంది "మనం లేట్ గా వచ్చాం కదా అని క్లైంట్స్ లేట్ గా రారు. వాళ్ళు వచ్చి వెళ్ళిపోయి చాలా సేపయ్యింది. నిన్ను మీటింగ్ కి పిలిచినందుకు బానే బుద్ది చెప్పావు" అన్నాడు. అసలు ఆ రోజు మీటింగ్

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *